Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

តើវាមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ប្រសិនបើខ្ញុំកំពុងមានផ្ទៃពោះ?