Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនង

    ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

    អាស័យដ្ឋាន៖ 31A, ផ្លូវលេខ 47 (ផ្លូវបារាំង), ស្រះចកសង្កាត់ដូនពេញខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

    លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 724 257, 023 725 973

    អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលnmchcoffice@gmail.com