Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

តួនាទីរបស់យើងគឺចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយកែលម្អស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីបុរសនិងយុវជន។