Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NMCHC ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតនិងមុខងាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២២ ខែតុលាឆ្នាំ ១៩៩៧។ តាមមាត្រា ៤ មជ្ឈមណ្ឌលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។