Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ចក្ខុវិស័យ

ផ្ដល់លទ្ធភាពអោយប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមប្រើប្រាស់សេវារបស់យើងដែលមានគុណភាពជាពិសេសអ្នកក្រីក្រ ។

បេសកម្ម

ចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមាតានិងទារកនិងភាពប្រសើរឡើងនៃសុខភាពបន្តពូជតាមរយៈការរៀបចំពិធីសារនិងគោលការណ៍ណែនាំការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រព័ន្ធការត្រួតពិនិត្យនិងត្រួតពិនិត្យសេវាសុខភាពផ្លូវភេទនិងបន្តពូជជាតិ។

គោលដៅ

លើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈសុខភាពបន្តពូជប្រសើរជាងមុនជាពិសេសសុខភាពមាតានិងទារក។

គុណតម្លៃ

  • ការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសមភាព
  • ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ៗនិងជាពិសេសសិទ្ធិសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជ
  • យុត្តិធម៌សុចរិតភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព
  • ការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាបន្តនៅក្នុងសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជ