Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

អតីតនាយក មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក

វេជ្ជបណ្ឌិត អាំង សារុន

កញ្ញា-១៩៧០ ដល់ ១២-ធ្នូ-១៩៩០

សាស្រ្តាចារ្យ អេង ហួត

១២-ធ្នូ-១៩៩០ ដល់ ០៦-មករា-១៩៩៨

សាស្រ្តាចារ្យ គុំ កាណាល់

២៩-វិច្ឆិកា-២០០១ ដល់ ៣១-ធ្នូ-២០១១

សាស្រ្តាចារ្យ ទុង រដ្ឋាវី

១០-មករា-២០១២ ដល់ ០១-មិថុនា-២០២០