Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

បញ្ជីរាយនាមសេវាកម្មអនឡាញដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាក់ទង NMCHC រួមមាន៖

  • ដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះការបណ្តុះបណ្តាលតាមអ៊ីនធឺណេត
  • ពិនិត្យមើលព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងពិធីសារ
  • ឱកាសសម្រាប់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍