Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

សិក្ខាសិលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីផែនការយុទ្ទសាស្រ្តសម្រាប់ការសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក និងសេវាថែទាំពីចម្ងាយ

កម្មវិធីជាតិសុខភាពបន្តពូជនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក បានរៀបចំសិក្ខាសិលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីផែនការយុទ្ទសាស្រ្តសម្រាប់ការសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក (E-Learning) និងសេវាថែទាំពីចម្ងាយ (Telemedicine) ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ UNFPA។